Высшее образование в Польше
Поступление в ВУЗы Польши без посредников

Oferta komercyjna

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu ofertę komercyjną dotyczącą przeprowadzenia na terenie państw zagranicznych kampanii rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016 w ramach MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO  „NaukaPL”.

O projekcie:

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „NaukaPL” został stworzony w celu świadczenia pomocy abiturientom z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu w rozwiązywaniu szeregu problemów i pytań związanych ze wstępem do PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Polsce, jak również z ich zamieszkaniem, nauką i adaptacją na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach Projektu „NaukaPL” abiturienci — uczestnicy projektu, otrzymują pomoc w kompleksowym rozwiązywaniu pytań związanych z procesem rekrutacyjnym do PLACÓWEK OŚWIATOWYCH oraz poparcie i opiekę ze strony współpracowników Projektu „NaukaPL” w Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu swojego pierwszego roku studiów.

ZADANIE PROJEKTU „NaukaPL” – sprawić aby WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE w Polsce stało się maksymalnie dostępnym dla abiturientów z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu.

CEL PROJEKTU „NaukaPL” — promocja PARTNERÓW PROJEKTU — konkretnych placówek szkolnictwa wyższego Rzeczypospolitej Polskiej na rynku międzynarodowym i w środowisku zagranicznych abiturientów.

Projekt „NaukaPL” wystartował już na terenie Ukrainy, Białorusi i  Rosji a przed końcem 2014 roku planuje się uruchomienie projektu i w Kazachstanie.

Takie przewagi Projektu„NaukaPL” jak:

  • istotne znaczenie społeczne;
  • dostępność;
  • korzyści ekonomiczne;

sprawia, że Projekt jest atrakcyjny dla wszystkich uczestników.

Szanowni Państwo! Zapraszamy Państwa do współpracy!

 
Dla Uczelni Wyższej – partnerstwo w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM „Nauka PL” — oznacza:

  • reklamę w środkach masowego przekazu za granicą;
  • prezentacja Uczelni Wyższej — PARTNERA PROJEKTU — na targach edukacyjnych;
  • organizacja i prowadzenie działań rekrutacyjnych z oficjalnym przedstawicielem na Ukrainie, Białorusi, Rosji i w Kazachstanie;
  • organizowanie i prowadzenie kampani  promocyjnych w szkołach, liceach i innych instytucjach oświatowych, w celu promowania Uczelni Wyższej — PARTNERA PROJEKTU na międzynarodowym rynku edukacyjnym;
  • kandydaci na studia — Uczestnicy MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „NaukaPL» na drodze do edukacji europejskiej, otrzymają pomoc w skomplikowanych sprawach związanych z przyjęciem na studia do Uczelni Wyższej — PARTNERA PROJEKTU. Wszystko to, a także wsparcie i opieka nad studentami na pierwszym roku studiów przez personel Projektu „NaukaPL» w Rzeczypospolitej Polskiej będzie wyróżniało Uniwersytet — PARTNERA PROJEKTU od innych Szkół Wyższych i uczynienie go bardziej atrakcyjnym dla zagranicznych studentów.

Szanowni Państwo!W celu uzgodnienia warunków udziału w Projekcie skontaktuj się do przedstawicieli Projektu „Nauka PL”  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

+48 (720) 862-490
naukaplw@gmail.com

Organizatorzy Projektu są zadowoleni z możliwości zaproponowania Państwu współpracy.